Strefa EURO: kryzys, drogi wyjścia, zagrożenia/ EURO zone: crises, exit strategies, risk

Polska, aby wejść do UGW, powinna mieć zdrową gospodarkę. Inaczej unia walutowa stanie się szybko mechanizmem zależności ekonomicznej i politycznej naszego państwa od bardziej konkurencyjnych krajów Europy Zachodniej. Wstrzymanie się z decyzją o wejściu do UGW umożliwia ustrzeżenie się od ryzyk gospodarczych, które łatwo mogą stać się kosztami geopolitycznymi

Streszczenie

  • Czy Polska powinna wchodzić do strefy euro? Prof. T.G.Grosse z Uniwersytetu Warszawskiego opracował analizę mogącą pomóc w odpowiedzi na to pytanie.

Udział w projekcie strefy euro wiedzie do poważnych kosztów ekonomicznych, społecznych i politycznych, zwłaszcza jeśli gospodarka danego państwa nie jest odpowiednio przygotowana do unii walutowej

  • Strefa euro weszła w 2010 roku w kryzys, który ciągnął się w niektórych państwach przez siedem lat. Na świecie rośnie poziom długu publicznego i prywatnego, co może zwiastować kolejny kryzys.
  • Podstawowe problemy strefy euro to m.in.: dysproporcje między państwami, niski poziom inwestycji, ryzyka w systemie finansowym, nieefektywne zarządzanie, deficyt legitymacji demokratycznej.
  • Unia Gospodarczo-Walutowa akumuluje korzyści dla jednych i koszty dla innych państw członkowskich.

Konsekwencją asymetrii UGW jest rosnąca potęga Niemiec i osłabienie roli państw Europy Południowej, jak również coraz silniejsza nierównowaga potencjałów gospodarczych między Niemcami a Francją.  

  • Rozważane są projekty reformy strefy euro (utworzenie Europejskiego Funduszu Walutowego, wyodrębnienie w budżecie UE linii inwestycyjnej dla UGW, dokończenie budowy unii bankowej);
  • Projekty te nie rozwiązują głównego problemu – braku stałego mechanizmu zrównoważenia między krajami bogatszymi i bardziej konkurencyjnymi, a tymi słabszymi.
  • Francja popiera dalej idące pomysły (wspólny budżet i minister finansów dla strefy euro); hamulcowym są Niemcy.

Pozostawanie poza strefą euro zapewne będzie sprzyjało utrzymaniu, a nawet pogłębieniu relacji sojuszniczych Polski z USA i Wielką Brytanią

  • Szybkie wejście do strefy euro nie gwarantuje Polsce silniejszej ochrony ani zbliżenia z Zachodem.
  • Nie ma pewności, że członkostwo w strefie euro zwiększy nasze korzyści gospodarcze.

Przeczytaj całą analizę

Współpracownik „Nowej Konfederacji”, socjolog, politolog i historyk. Jest profesorem na Uniwersytecie Warszawskim. Ekspertem Instytutu Sobieskiego i Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w analizie polityk gospodarczych w UE i w państwach członkowskich, a także w zarządzaniu publicznym. Ostatnio opublikował „W objęciach europeizacji” (ISP PAN, Warszawa 2012) oraz zredagował książkę „Między polityką a rynkiem. Kryzys Unii Europejskiej w analizie ekonomistów i politologów” (Uczelnia Łazarskiego, Warszawa 2013).

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zobacz