Newsletter

Zespół

Bartłomiej Radziejewski

Dyrektor „Nowej Konfederacji”

Stefan Sękowski

Stefan Sękowski

Zastępca dyrektora „Nowej Konfederacji”, kierownik sekcji Publicystyki

Jarema Piekutowski

Członek zespołu, główny ekspert ds. społecznych

Natalia Kołodyńska-Magdziarz

Natalia Kołodyńska-Magdziarz

Sekretarz zespołu

Anna Szczerbata

Członek zespołu

Jan Czarnocki

Jan Czarnocki

Członek zespołu

Kamil Basicki

Kamil A. Basicki

Zastępca sekretarza zespołu