Zielony Ordokonserwatyzm

Żyjemy w ciekawych czasach. Nie ulega to wątpliwości. Ale też stoimy wobec fundamentalnych wyzwań. Jednym z nich – kluczowym naszym zdaniem – jest zrozumienie naszego ukorzenienia w środowisku i ochrona jego życiodajności, a w konsekwencji związanego z tym chwiejnego ładu społecznego. Ładu tak podatnego na zmiany klimatyczne, ale i na kryzysy w ekosferze, w której jesteśmy zanurzeni, a przecież będącego również źródłem ekologicznych kryzysów. Jako elementy większej całości jesteśmy tak silni i tak słabi zarazem, jak cały, otaczający nas ekosystem. Z tego wynika potrzeba troski o przyrodę, pozbawiona manipulacji i zawłaszczania idei ekologicznych do egoistycznych celów partykularnych.

Zmotywowani wagą czekających nas problemów rozpoczęliśmy poważną debatę na temat najważniejszych wyzwań z tym związanych pod tytułem „Zielony Ordokonserwatyzm”. Zielony, bo dotyczący ekologii, którą chcemy rozumieć i chronić, gdyż esencją ordokonserwatyzmu jest „aktywna obrona ładu społecznego, jednak daleka od prostego przywracania przeszłości. Odrzucająca nihilizm, cynizm i koncepcje słabego Ja. Realistyczna, merytokratyczna i proekologiczna” – pisze w manifeście ordokonserwatywnym Bartłomiej Radziejewski.

Program „Zielonego Ordokonserwatyzmu” prowadzony jest przez Nową Konfederację wspólnie z Fundacją Futura Iuventa i Światowym Ruchem Katolików na Rzecz Środowiska. Wśród poruszanych przez ekspertów programu tematów znajdują się zarówno te filozoficzne, dotyczące ekologii i środowiska w ogólnym ujęciu, jak i szczegółowe, związane z geopolityką, energetyką, konfliktami zbrojnymi i technologią. Program składa się z 9 zamkniętych spotkań eksperckich i trzech debat otwartych, których owocem będzie publikacja zawierająca zbiór esejów naszych ekspertów.

Ale już od teraz możesz uzyskać do nich dostęp na naszej stronie. Tu też stopniowo będziemy zamieszczać skróty wideo z naszych zamkniętych spotkań eksperckich oraz informacje na temat debat. Zapraszamy!

Pobierz raport programu “Zielony Ordokonserwatyzm” 2023 w formacie PDF (kliknij, żeby pobrać)

Klimat, Globalne Południe i wojna w Ukrainie

Transformacja energetyczna jako zabójstwo rosyjskiego imperializmu

Zmiany klimatu jako „threat multiplier”

Ideowe osie zielonego ordokonserwatyzmu

Krzywa Keelinga - nowy standard i wskaźnik rozwoju?

Materiały z konferencji "Creatio Continua V" zorganizowanej przez Światowych Ruch Katolików na rzecz Środowiska i Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Zarejestruj się i zapisz się do newslettera, aby otrzymać wszystkie treści za darmo