article

O nas

„Nowa Konfederacja” to prawdopodobnie pierwszy na świecie thinkzine. Koncentrujemy się na tematyce politycznej o znaczeniu strategicznym. „NK” to medium misyjne, tworzone przez obywateli – dla obywateli.

Stawiamy sobie trzy cele główne.

Po pierwsze, chcemy tworzyć miejsce poważnej debaty o państwie i polityce.

Dziś takiego miejsca w Polsce brakuje. Wskutek postępujących procesów tabloidyzacji oraz uzależnienia mediów opiniotwórczych od partii i wielkiego kapitału brak ten staje się coraz bardziej dotkliwy.

Nasz drugi cel to pełnienie roli pośrednika między światem ekspercko-akademickim a medialnym.

Współczesna Polska jest intelektualną półpustynią: dominacja tematów trzeciorzędnych sprawia, że o sprawach istotnych mówi się i dyskutuje rzadko, a jeśli już, to zazwyczaj na niskim poziomie. A jednak w świecie akademickim i eksperckim rodzą się niekiedy ważne diagnozy i idee. Media głównego nurtu przeważnie je ignorują. „Nowa Konfederacja” ma je przybliżać.

Cel trzeci to aktualizacja polskiej tradycji republikańskiej.

Republikanizm przyniósł swego czasu Polsce rozkwit pod każdym względem. Uważamy, że jest wciąż najlepszym sposobem myślenia o polityce – i uprawiania jej. Co więcej, w dobie kryzysu demokracji jawi się jako zarazem remedium i alternatywa dla liberalizmu. Jednak polska tradycja republikańska została w dużym stopniu zapomniana. Dążymy do jej przypomnienia i dostosowania do wymogów współczesności.

Dlaczego konfederacja? Bo to instytucja esencjonalna dla polskiej tradycji republikańskiej – związek obywateli dążących razem do dobra wspólnego, w sytuacji gdy inne instytucje zawodzą. W naszej historii konfederacje bywały chwalebne (konfederacja warszawska 1573 r., sejmy skonfederowane jako remedium na liberum veto), bywały też zgubne (Targowica). Niemniej zawsze były potężnym narzędziem obywatelskiego wpływu na politykę.

Dzisiejszy upadek debaty publicznej domaga się nowej konfederacji!

„Nową Konfederację” tworzą:

Stali Darczyńcy:
Bartłomiej Kachniarz, Piotr Kubiak, Michał Macierzyński, Jerzy Martini, „mieszkaniec Bytomia”, Jakub Stychno, Marcin Sławeta, Michał Kocur, Remigiusz Iwuć, Piotr Ogiński,  Szymon Radziszewicz, Krzysztof Szatan oraz Anonimowi Darczyńcy

Pozostali Darczyńcy:
Piotr Remiszewski, Piotr Woźny, Andrzej Dobrowolski, Krzysztof Poradzisz, Marek Nowakowski, Karol Tatara oraz Anonimowi Darczyńcy

Zespół: Anna Szczerbata (sekretarz), Bartłomiej Radziejewski (dyrektor), Stefan Sękowski (zastępca dyrektora), Jarema Piekutowski, Natalia Kołodyńska-Magdziarz, Jarosław Walkowicz, Aleksandra Flis, Paulina Raczyńska, Jakub Kamiński.

Stali współpracownicy:  Witold Sokała, Stanisław Maksymowicz, Marek Budzisz, Patryk Gorgol, Michał Beim, Tomasz Grzegorz Grosse, Maciej Gurtowski,  Rafał Matyja, Michał Lubina, Marek Wojnar, Adam Michalak, Paweł Behrendt, Łukasz Kobeszko, Karol Zdybel, Błażej Duber, Krzysztof Sękowski, Paweł Średziński, Andrzej Madeła

Grafika (okładki): Piotr Promiński

Skład: Rafał Siwik

Korekta i redakcja stylistyczna: Jarema Piekutowski

Wydawca: Fundacja Nowa Rzeczpospolita

Kontakt: redakcja@nowakonfederacja.pl

Adres (wyłącznie do korespondencji): Fundacja Nowa Rzeczpospolita, ul. Mokotowska 67/20, 00-530 Warszawa