article

Ludzie

„Nową Konfederację” tworzą:

Stali Darczyńcy: Jan Franciszek Gajewski, Bartłomiej Kachniarz, Piotr Kubiak, Michał Macierzyński, Jerzy Martini, „mieszkaniec Bytomia”, Jakub Stychno, Marcin Sławeta, Michał Kocur, Remigiusz Iwuć, Piotr Ogiński, Szymon Radziszewicz, Krzysztof Szatan, Szymon Kwaśny, Robert Nowak, Zbigniew Markiewicz, Rafał Dąbrowski, Adam Lausch-Holubowicz, Marek Nowakowski, Daniel Zaniewski, Michał Kozłowski oraz inni, anonimowi darczyńcy;

Rada Programowa: Bartłomiej Radziejewski, Jarema Piekutowski, Stanisław Maksymowicz, Anna Szczerbata, Robert Kuraszkiewicz, Przemysław Gębala, Krzysztof Zalewski;

Zespół: Bartłomiej Radziejewski,  Anna Szczerbata, Aleksandra Flis, Marta Witczak-Żydowo, Ewa Makowska, Stanisław Maksymowicz, Gabriela Masztafiak, Jarema Piekutowski, Paulina Raczyńska;

Stali współpracownicy: Marek Budzisz, Paweł Behrendt, Piotr Celiński, Przemysław Gębala, Patryk Gorgol, Łukasz Kobeszko, Robert Kuraszkiewicz, Michał Lubina, Andrzej Madeła, Rafał Matyja, Anna Mieszczanek, Andrzej Mikosz, Marek Nowakowski, Adam Radzimski, Marek Wojnar, Karol Zdybel, Adam Michalak, Witold Sokała, Krzysztof Sękowski, Marek Wojnar, Krzysztof Zalewski, Kamil Zdybel;

Współpracownicy: Michał Beim, Błażej Duber, Stanisław Gasik, Tomasz Geodecki,  Tomasz Grzegorz Grosse, Elżbieta Hibner, Maria Libura, Damian Maziarz, Filip Memches, Tomasz Pichór, Radosław Piekarz, Tomasz Pułról, Witold Repetowicz, Jan Rokita, Błażej Sajduk, Wojciech Stanisławski, Zbigniew Stawrowski, Barbara Szewczyk, Artur Wołek, Krzysztof Wołodźko, Roman Graczyk, Paweł Średziński, Andrzej Horubała.

Grafika (okładki): Piotr Promiński

Korekta i redakcja stylistyczna: Jarema Piekutowski, Stanisław Maksymowicz

Skład: Rafał Siwik

Wydawca: Fundacja Nowa Rzeczpospolita

Kontakt: redakcja@nowakonfederacja.pl

Zarejestruj się i zapisz się do newslettera, aby otrzymać wszystkie treści za darmo