„NK” w potrzebie!

Darowizny prosimy kierować na rachunek bankowy wydawcy „Nowej Konfederacji”:
Fundacja Nowa Rzeczpospolita: 09 1560 0013 2376 9529 1000 0001

Od pewnego czasu cały numer “Nowej Konfederacji” otrzymywali tylko subskrybenci naszego pisma. Ten format w dużej mierze się sprawdził. Czytelnictwo wzrosło, powiększyła się także baza newsletterowa. Niestety zmiany te nie miały wpływu na wysokość naszego stałego przychodu. Dlatego postanowiliśmy przeprowadzić kolejną zmianę, której celem jest zapewnienie “Nowej Konfederacji” stabilizacji finansowej, która jest niezbędna, jeśli chce się myśleć o przyszłości i rozwoju.

Obecnie dostęp do całego numeru od pierwszego dnia mają tylko ci czytelnicy, którzy wpłacą na konto redakcji darowiznę wynoszącą przynajmniej 16 zł. Mamy jednak nadzieję, że jakość tego co tworzymy zachęci Państwa do uiszczania na wsparcie działalności „Nowej Konfederacji” wyższych kwot. W tytule przelewu prosimy wpisywać: “darowizna” + swój adres mailowy. 

Aby dostać cały najnowszy numer natychmiast, prosimy Państwa o przesłanie krótkiego maila na adres: redakcja@nowakonfederacja.pl. W tytule prosimy wpisać swój adres email, a w treści imię, nazwisko i deklarowaną kwotę wsparcia.

Jeśli dotychczas nie wspierali Państwo finansowo “Nowej Konfederacji”, zachęcamy do ustawienia stałego przelewu i wysłania do nas maila z informacją.

Darowizny prosimy kierować na rachunek bankowy wydawcy „Nowej Konfederacji”:
Fundacja Nowa Rzeczpospolita: 09 1560 0013 2376 9529 1000 0001

Oczywiście całą “Nową Konfederację” wciąż będzie można całkowicie bezpłatnie czytać pod koniec każdego miesiąca, a komentarze bieżące są otwarte dla wszystkich przez cały czas.

Jako redakcja chcielibyśmy być w stanie dostarczać Państwu wysokiej jakości treści zupełnie za darmo, jednak nie jest to możliwe. Wydanie numeru miesięcznika jest niestety kosztowne.

“NK” otrzymała dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W tym roku dofinansowanie wyniesie 45 000 zł. Aby otrzymać te pieniądze, musimy wykorzystywać na działalność redakcji drugie tyle pieniędzy ze środków własnych.

Chcemy jednak podzielić się z Państwem naszymi obawami związanymi z przyjmowaniem dotacji. To oczywiste, że jako pismo obywatelskie nie chcemy polegać na publicznych pieniądzach. W każdej chwili ich źródło może wyschnąć, a nasza redakcja chce zachować pełną niezależność od czynników zewnętrznych.

Bardzo chcemy jednak rozwijać nasze pismo i dlatego serdecznie prosimy Państwa o wsparcie finansowe “Nowej Konfederacji”, tak żeby mogła działać niezależnie od dotacji.

Chcemy być w stanie, bez względu na pieniądze z MKiDN lub ich brak, wydawać miesięcznik w rozszerzonej formule kilkunastu tekstów miesięcznie. Potrzebujemy do tego dodatkowych 90 000 zł na cały rok. Miesięcznie nasze wpływy musiałby wzrosnąć o 7500 zł, czyli około dwukrotnie. Do tego potrzeba ogromnej mobilizacji wśród czytelników.

Koszty działalności „NK” obejmują wynagrodzenia za: artykuły, redakcję, korektę, grafikę, księgowość, obsługę informatyczną, skład.

Jeśli cenisz „NK” – wesprzyj ją!

Podstawą istnienia miesięcznika są stałe, comiesięczne darowizny. Nawet jeśli są niewielkie, dają poczucie stabilności i pozwalają planować aktywność.

Darowizny prosimy kierować na rachunek bankowy wydawcy „Nowej Konfederacji”, Fundacji Nowa Rzeczpospolita: 09 1560 0013 2376 9529 1000 0001 (Getin Bank). W tytule przelewów najlepiej wpisać: „darowizna”. Jeśli zamierzają Państwo wspierać nas stale, bardzo prosimy o tytuł przelewu: „stała darowizna”.  

Dlaczego warto wesprzeć „NK”?

Przynajmniej z sześciu powodów:

  1. „NK” jest próbą stworzenia niskokosztowej poważnej alternatywy dla upadających – finansowo i intelektualnie – mediów głównego nurtu. Stąd także nowy model pozyskiwania funduszy – poprzez mecenat obywatelski.
  2. Dostajemy wiele sygnałów, że udaje nam się realizować założone cele: poważnie debatować o państwie i polityce, transmitować do szerokiej publiczności ważne idee naukowe i eksperckie, aktualizować polską tradycję republikańską. Sygnały te płyną zwłaszcza od przedstawicieli inteligencji.
  3. Począwszy od października 2013 r., udaje nam się regularnie publikować kolejne numery „NK”, poruszając tematy tyleż ważne, ile nieobecne w debacie, jak np. neokolonizacja Polski, przebudowa globalnego ładu politycznego czy władza sondaży.
  4. Mamy wpływ na kształtowanie opinii, zwłaszcza elit. Czyta nas ok. 25 tys. osób miesięcznie, regularnie występujemy w telewizji, inspirujemy inne media do podejmowania wprowadzanych przez nas tematów, nasze artykuły są chętnie przedrukowywane przez popularne portale.
  5. Wsparcie „NK” to także wsparcie młodego – prawdziwie niezależnego i mającego odwagę płynąć pod prąd – ośrodka i środowiska intelektualnego, niepoddającego się wszechobecnemu marazmowi i starającego się powoli budować lepszą Polskę.
  6. Darowizny na rzecz fundacji są w Polsce (art. 16 ustawy o fundacjach) zwolnione z podatku. Co więcej, podlegają odliczeniu od podatku zarówno przez osoby fizyczne, jak i prawne, zgodnie z przepisami ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. 

Wesprzyj nas poprzez Transferuj.pl, system szybkich płatności on-line
(opcja sugerowana: Darczyńcom Krajowym)

 

Wesprzyj nas poprzez wpłaty z karty kredytowej (cykliczne lub jednorazowe) w systemie PayPal
(opcja sugerowana: Darczyńcom Zagranicznym)

Wesprzyj nas poprzez wpłaty z karty kredytowej (cykliczne) w systemie PayPal

Help support the foundation by passing once or cyclically any amount of donation with PayPal

W każdej chwili możesz zatrzymać cykliczne przekazywanie darowizny w systemie PayPal

 

Comments are closed.