Newsletter

Tomasz Grzegorz Grosse

Współpracownik „Nowej Konfederacji”, socjolog, politolog i historyk. Jest profesorem na Uniwersytecie Warszawskim. Ekspertem Instytutu Sobieskiego i Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w analizie polityk gospodarczych w UE i w państwach członkowskich, a także w zarządzaniu publicznym. Ostatnio opublikował „W objęciach europeizacji” (ISP PAN, Warszawa 2012) oraz zredagował książkę „Między polityką a rynkiem. Kryzys Unii Europejskiej w analizie ekonomistów i politologów” (Uczelnia Łazarskiego, Warszawa 2013).

Publikacje autora

Juncker ukazuje przyszłość Unii

Propozycje Junckera, które mają zapewnić większą jedność w Europie, w rzeczywistości mogą przyczynić się do jeszcze większych podziałów

Geoekonomiczne zbliżenie Merkel i Putina

Spotkanie Merkel z Putinem wskazuje, że Rosja jest coraz bardziej atrakcyjna dla Europy Zachodniej, podczas gdy interesy takich państw jak Polska mogą w tych warunkach zostać pominięte

Imigracyjna schizofrenia

Ostatnie posunięcia w polityce migracyjnej Unii Europejskiej i Polski wskazują na silne sprzeczności

Theresa May między Waszyngtonem a Brukselą

Sposób wyjścia Wielkiej Brytanii z UE będzie miał duże znaczenie geopolityczne. Zależnie od niego Londyn albo wzmocni relacje z Waszyngtonem (w przypadku „twardego Brexitu”), albo pozostanie w orbicie strategicznej Berlina i Paryża

Kolejny etap grillowania

W sporze z Komisją Europejską już obecnie polski rząd ma po swojej stronie trzy kraje Grupy Wyszehradzkiej. Pozostałe państwa są niezdecydowane, co póki co jest dla Polski korzystne

EURO zone: crises, exit strategies, risks

In order to enter the Economic and Monetary Union (EMU), Poland should have a well-performing economy. Otherwise, the monetary union will rapidly become a mechanism of Poland's economic and political dependency on more competitive countries in Western Europe. Holding back on making a decision regarding entering the EMU allows us to defend ourselves against economic risks, which could easily become geo-political burdens.

Strefa EURO: kryzys, drogi wyjścia, zagrożenia/ EURO zone: crises, exit strategies, risk

Polska, aby wejść do UGW, powinna mieć zdrową gospodarkę. Inaczej unia walutowa stanie się szybko mechanizmem zależności ekonomicznej i politycznej naszego państwa od bardziej konkurencyjnych krajów Europy Zachodniej. Wstrzymanie się z decyzją o wejściu do UGW umożliwia ustrzeżenie się od ryzyk gospodarczych, które łatwo mogą stać się kosztami geopolitycznymi

Kolejny krok ku europejskiej armii – szansa czy zagrożenie?

Dominujące znaczenie dla wyznaczania celów strategicznych w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony będą miały największe państwa UE, które nie zawsze mają wspólne z Polską poczucie zagrożenia i celów strategicznych w polityce zagranicznej. Projekt wzmacnia jednak możliwość obrony własnego terytorium

Gasnący sentyment do integracji

W wyniku europejskich kryzysów pojawiła się grupa specyficznych zwolenników UE, która jest sfrustrowana i rozczarowana. 60 proc. respondentów badania Chatham House opowiada się za przeniesieniem kompetencji Unii z powrotem do państw narodowych

Brexit, czyli balansowanie Unii

Rozmowy na temat warunków opuszczenia UE przez Wielką Brytanię znalazły się w martwym punkcie. Różnice dotyczą przede wszystkim trzech podstawowych warunków: zobowiązań finansowych Brytyjczyków wobec UE, praw obywateli Unii na Wyspach po Brexicie oraz kwestii granic Zjednoczonego Królestwa z Irlandią

Rosja i UE, czyli geoekonomia, głupcze!

Gospodarka w państwie Putina jest podporządkowana nadrzędnym celom geopolitycznym. Daje to Kremlowi przewagę nad krajami demokratycznymi i wolnorynkowymi. Co ten skrzętnie wykorzystuje

Europa wciąż bez pomysłu na kryzys

Kryzys w strefie euro trwa już czwarty rok i nic nie wskazuje na to, aby miał się zakończyć. Trudno nie uznać, że winę za to ponoszą europejskie elity polityczne