Pokaż menu

Polska w europejskim kryzysie migracyjnym

Spis treści

Executive summary

1. Europa cztery lata od wybuchu kryzysu migracyjnego

1.1. Kontekst historyczny

1.1.1. Fazy migracji

1.2. Migracje – podstawowe liczby i struktura

1.2.1. Liczba migrantów, kraje pochodzenia i przybycia

1.2.2. Napływ imigrantów

1.2.3. Struktura migracji

1.3. Studia przypadku konsekwencje dla wybranych państw Europy

1.3.1. Studium przypadku: Holandia

1.3.2. Studium przypadku: Szwecja

1.3.3. Studium przypadku: Wielka Brytania

1.3.4. Studium przypadku: Hiszpania

1.4. Wpływ polityki handlowej i celnej na migracje

1.5. Pozostałe ekonomiczne przyczyny napływu imigrantów

1.5.1. Imigracja do UE z państw Afryki

1.5.2. Przyczyny imigracji do UE z państw Partnerstwa Wschodniego

1.5.3. Przyczyny migracji do UE z Azji

1.6. Wpływ imigracji na rynek pracy i sytuację gospodarczą wybranych państw UE w ostatnich latach

1.6.1. Jak mierzyć wpływ imigracji na gospodarkę?

1.6.2. Analiza wpływu

1.7. Krytyczne zagrożenia związane z migracjami do Europy

2. Napięcia migracyjne jako katalizator przemian społeczno-politycznych w Europie

2.1. Nowe oczekiwania społeczne

2.2. Konsekwencje polityczne

2.3. Polityka imigracyjna forsowana przez nowe siły polityczne w Europie

2.3.1. Przypadek włoskiej Legi

2.3.2. Przypadek austriackiej FPÖ

2.3.3. Przypadek niemieckiej AfD

2.4. Jak nowe siły polityczne mogą wpłynąć na politykę pe i całej UE

2.5. Jak zmiany polityki UE i wybranych państw wpłyną na ruch migracyjny

3. Jakich konsekwencji społeczno-politycznych należy się spodziewać?

3.1. Wewnątrz wybranych państw UE

3.2. W relacjach między państwami UE

3.3. W relacjach zewnętrznych z Krajami Arabskimi, Rosją, Turcją

4. Polska cztery lata od wybuchu kryzysu migracyjnego – liczby i status quo

4.1. Polska między strachem a potrzebą rąk do pracy

4.2. Specyfika migracji do polski

4.2.1. Imigracja z Ukrainy

4.2.2. Imigracja z Białorusi

4.2.3. Imigracja z Niemiec

4.2.4. Imigracja z państw Azjatyckich

4.2.5. Potencjał imigracji z Izraela

4.2.6. Pozostałe kraje imigracji

4.2.7. Uchodźcy w Polsce

4.3. Studium przypadku: imigracja z Ukrainy i Białorusi a polski rynek pracy

5. Wnioski i prognozy na przyszłość

5.1. Europa

5.2. Polska

6. Rekomendacje dla tworzących politykę migracyjną

6.1. Kontekst

6.2. Podstawowe zalecenia

6.3. Szczegółowe rekomendacje

6.3.1. Reguły/kryteria przyjmowania imigrantów

6.3.2. Integracja imigrantów. minimum kulturowe

6.3.3. Ochrona granic i inne działania chroniące przed zagrożeniami związanymi z migracją

6.3.4. Rozmieszczenie uchodźców