Nieznośna lekkość recentralizacji

"Przepisy ograniczające samodzielność władz lokalnych i regionalnych są rozproszone w wielu aktach prawnych, a ich treść – wstydliwie przez ustawodawcę przemilczana"

Nieznośna lekkość recentralizacji

Streszczenie analizy dr Elżbiety Hibner
dla „Nowej Konfederacji”

  • Eksperci, publicyści i politycy wskazują na zagrożenie sprawnego funkcjonowania państwa wskutekrecentralizacji władzy publicznej i ograniczenia roli samorządów.
  • Samorządom odbiera się kompetencje w kolejnych dziedzinach: ośrodki doradztwa rolniczego, fundusze ochrony środowiska, melioracja i gospodarka przeciwpowodziowa itd.
  • Czy Jarosław Kaczyński faktycznie „nie lubi i nie rozumie samorządu”? Analiza dr Elżbiety Hibner, współtwórczyni reformy samorządowej rządu Jerzego Buzka, wskazuje na różne przykłady zmian prawnych.

Dotowanie (transfer z budżetu państwa do samorządu) ma jedną pociągającą zaletę: można wykazać w kampanii wyborczej „swoje” osiągnięcia, w tym przypadku: ile dobry rząd „dał” na przedszkola w biednych gminach

  • W latach 2015-2018 przyjęto 76 aktów prawnych, które można odnaleźć pod hasłem samorząd terytorialny.
  • Utrwalenie mechanizmu dotacji celowych na przedszkola zamiast powiększenia subwencji oświatowej jest ingerencją administracji rządowej w zadania gminy.
  • Zmiany w prawie wodnym co prawda porządkują wiele spraw w dziedzinie ochrony wód, ale też faktycznie odbierają samorządom województw liczne kompetencje i wprowadzają wiele niepotrzebnych regulacji.
  • Z drugiej strony krytykowane zmiany w nadzorowaniu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pomogą ograniczyć liczbę synekur.

Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, poza swoimi zadaniami statutowymi pełnią także specyficzną funkcję „kontenerów” kadrowych dla aktualnie rządzącej koalicji

  • Dokonany przegląd wskazuje zarówno na pozytywne, jak i na negatywne elementy;
  • Z pewnością recentralizacja państwa nie dokonuje się przypadkiem, choć jest wynikiem bardziej chaosu niż zaplanowanych systemowych działań

Przeczytaj całą analizę

polityk, urzędnik państwowy i samorządowy, od 2006 do 2010 członek zarządu województwa łódzkiego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zobacz