Newsletter

Elżbieta Hibner

Współpracownik „Nowej Konfederacji”, polityk, urzędnik państwowy i samorządowy, od 2006 do 2010 członek zarządu województwa łódzkiego.

Publikacje autora

Nieznośna lekkość recentralizacji

"Przepisy ograniczające samodzielność władz lokalnych i regionalnych są rozproszone w wielu aktach prawnych, a ich treść – wstydliwie przez ustawodawcę przemilczana"

Doraźne Orliki

Program orlikowy stracił swojego pomysłodawcę i patrona w dość gwałtownych okolicznościach tzw. „afery hazardowej”. Popularny wówczas minister sportu utracił stanowisko i program rozwoju sportu dzieci i młodzieży zakończył się na pierwszym etapie – projekcie budowy boisk

Konstytucja Biznesu: przywrócić godność pracy

Konstytucja Biznesu wprowadza do polskiego systemu prawa gospodarczego wiele istotnych i oczekiwanych od dawna zmian, Inaczej niż w dotychczas obowiązującej Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, podmiotem staje się osoba przedsiębiorcy

Eko-miód na serce konserwatysty

W swojej książce „Zielona filozofia” Roger Scruton „wydziera” ochronę środowiska i podejście ekologiczne ze szpon lewackiej ideologii

Program samorządowy PO: konglomerat pomysłów lepszych i gorszych

Program samorządowy PO zawiera sporo korzystnych propozycji zmian (regionalizacja, przekazanie instytucji kultury do samorządów, wybory bezpośrednie starostów i inne), lecz nie ma waloru spójności – raczej sprawia wrażenie konglomeratu pomysłów

Centrala nie rozwiąże problemów lokalnych

Budżety samorządów zdążają do równowagi, czego nie da się powiedzieć o budżecie państwa. Polskie doświadczenie pokazuje, że efektywniejsze jest takie zarządzanie, które uwzględnia zasadę pomocniczości