Newsletter

Marek Wojnar

stały współpracownik „Nowej Konfederacji”, asystent w Instytucie Studiów Politycznych PAN, doktorant w Zakładzie Historii Europy Wschodniej Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pisze o pamięci, polityce historycznej i nacjonalizmach w Europie Wschodniej – na Ukrainie i nie tylko. Publikuje również w "Nowej Europie Wschodniej", "New Eastern Europe" i na portalu Jagielloński24.pl. W wolnym czasie wędruje z aparatem fotograficznym po górach, lasach i bezdrożach.

Publikacje autora

Węgry vs Ukraina: czas paszportyzacji

Kijów stworzył sytuację, w której masowa „paszportyzacja” Zakarpacia była i jest możliwa. Obecny konflikt pokazuje, że państwo ukraińskie powinno w końcu jednoznacznie uregulować tę kwestię

Zmierzyć się z legendą Wyklętych

Według jednej z obowiązujących narracji, Wyklęci są niemal współczesnymi świętymi, według drugiej – zbrodniarzami. Zychowicz nie wpasowuje się w żadną z tych narracji

Wojna hybrydowa jako alibi

Pomimo tabloidyzacji pojęcia rosyjskiej wojny hybrydowej i regularnego wykorzystywania go przez Ukraińców, problem jest poważny. Niestety, wydane niedawno w Polsce książki na ten temat rozczarowują

Ustawa o IPN: lepiej późno niż wcale

Zmiana w ustawie o IPN jest krokiem dobrym, choć spóźnionym. Niemniej jeżeli również „ukraińskie” fragmenty zostaną usunięte, pozostaną w niej wątpliwe zapisy umożliwiające organizacjom pozarządowym składanie pozwów cywilnych.

Piłkarska walka o wolność

Zbigniew Rokita w książce „Królowie strzelców” pokazuje, że nie ma wielkiego sportu bez polityki. Piłka może dawać ludziom nadzieję, może stawać się również trybikiem w maszynie polityki imperialnej

Młodzi widzą w Wyklętych wzór heroizmu

Nikt nie kwestionuje dramatu jakim jest śmierć osób cywilnych, a szczególnie kobiet, dzieci, ale gdy toczy się walkę zbrojną, takie sytuacje się zdarzają. Pojedyncze wypadki – będące niekiedy wynikiem przekroczenia zasad obrony koniecznej, a niekiedy błędu – nie obciążają całej formacji

Zmiana ustawy o IPN: dobre intencje nie wystarczą

Zapisy nowelizacji ustawy o IPN sięgają dalej, aniżeli słusznie krytykowana w Polsce ukraińska „Ustawa o statusie prawnym i uszanowaniu pamięci uczestników walki o niepodległość w XX wieku". Politykę pamięci trzeba prowadzić mądrze

Neonazizm: ostrzegać, ale nie przeceniać

Polskiej skrajnej prawicy niewątpliwie warto się przyglądać, ale zarazem nie należy jej przeceniać. W ten sposób robi się jej tylko darmową i niepotrzebną reklamę

Turul nad ukraińskim niebem

Zegar na wieży kościoła reformatów w Berehowie pokazuje godz. 11.30, mimo że na Ukrainie jest 12.30. Połowa miasta funkcjonuje wg czasu budapesztańskiego. Czym jeszcze wyróżnia się życie węgierskiej mniejszości na ukraińskim Zakarpaciu?

Na romantyzm w polityce niestety nie ma miejsca

Jeśli Europa będzie zmuszona wybierać między Kijowem i Moskwą, to zepsucie relacji z partnerami regionalnymi może mieć bardzo złe konsekwencje dla Ukrainy. Przestrzegam przed tym ukraińskich partnerów

Nie San Escobar, a spokój uratuje relacje Warszawa-Kijów

Polsko-ukraiński pat w sprawie ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej i miejsc pamięci trwa od końca kwietnia i nic nie wskazuje na jego szybkie zakończenie. Choć konflikt nie jest trudny do rozwiązania.

Suwerenność potrzebuje konkretów

W swojej książce prof. Jan Żaryn artykułuje pamięć znacznej części polskiego społeczeństwa. Nie widać jednak w tej pracy spójnego systemu polityki historycznej, który skutecznie wyrażałby tę pamięć