INTERNETOWY MIESIĘCZNIK IDEI, NR 3 (57)/2015, 4–31 MARCA, CENA: 0 ZŁ

TEMAT MIESIĄCA

Temat miesiąca Globaliści vs. lokaliści

Nowy podział zdaje się dziś organizować najważniejsze procesy polityczne, począwszy od wyborów w Grecji, poprzez neoimperialny skok Rosji, na powstaniu Państwa Islamskiego skończywszy

Temat miesiąca Nowa niebezpieczna klasa sięgnie po władzę?

Prekariat urósł już na tyle, by mógł stać się siłą polityczną. Są to w większości ludzie młodzi, dobrze wykształceni.

Temat miesiąca Samooszustwo blokuje Polskę

Uznanie przez naszą elitę faktu, że Rzeczpospolita jest krajem peryferyjnym oszczędziłoby nam wiele sił, złudzeń, zbędnych dyskusji. Co więcej, taka konkluzja mogłaby się stać źródłem siły

Temat miesiąca Opór jest możliwy

Państwa peryferyjne mogą się skutecznie bronić przed negatywnymi konsekwencjami globalizacji. Muszą tylko chcieć

Jest alternatywa!

Zagrożenie despotyzmem nowego typu jest realne i należy je mieć stale na uwadze. Ale jednocześnie, wbrew katastrofistom: istnieje inna opcja. Jest nią republikanizm neoklasyczny

Jak partie mogą budować polską soft power na Wschodzie

Aby stworzyć skuteczną politykę regionalną, potrzebujemy zaangażowania wykraczającego poza to uprawiane oficjalnymi dyplomatycznymi kanałami

Na drodze do globalnego konfliktu

Chiny wysyłają państwom Azji Południowo-Wschodniej sygnał, że dotychczasowy ład z Ameryką w centrum - może zostać wywrócony

Danina krwi, danina pracy

Romantyzm bez realizmu był na ogół lekkoduchostwem. Realizm bez romantyzmu okazywał się nierzadko „patriotyzmem folksdojczów”. Sens ma tylko ich synteza