Newsletter

Rafał Matyja

Stały współpracownik „Nowej Konfederacji”, politolog, wykładowca Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Stały współpracownik „Nowej Konfederacji”. Ostatnio opublikował książkę "Rywalizacja polityczna w Polsce" (2013)

Publikacje autora

Nowy lider lewicy?

Robert Biedroń wystartuje przeciwko mediom sprzyjającym PiS, i tym wspierającym główny nurt opozycji. Przeciwko establishmentowi prawicowemu i establishmentowi liberalnemu

Poszukiwacze zaginionego etosu

Dziedzictwo minionych elit nie zawsze stanowi dobry kapitał założycielski. Czasami bywa pakietem zobowiązań i niespłaconych długów. Nikt i nic nie zmusza nas do przejęcia tego spadku

Jak rządziłaby lewicowa alternatywa?

Ostatnie kilkanaście lat pozwoliło nam poznać realne pomysły formacji centroprawicowych i SLD na funkcjonowanie państwa. Nie wiemy natomiast, jaki program państwowy mogłaby mieć inna niż SLD lewica

Wunderkind i wojenna katastrofa

Paradoks Adolfa Bocheńskiego polega na tym, że mimo oryginalności i samodzielności myślenia, ulegał czarowi młodzieńczych lektur. Światowi, w którym nie było miejsca na szaleństwa nazizmu i komunizmu

Polityka tożsamości

„Jeżeli młode pokolenie nie weźmie się za solidną rewizję historii i narodowego imaginarium, to zmarnuje swoją największą szansę”: fragment książki „Wyjście awaryjne. O zmianie wyobraźni politycznej” Rafała Matyi.

Morawiecki sobie, PiS sobie

Nowy premier w swoim exposé zdystansował się od rzeczywistości i uciekł w świat wyobraźni. Zdjął ciasny i niewygodny kostium polityka, który lepiej lub gorzej nosili wszyscy jego poprzednicy

Retoryczny stan wojenny

Sposób, w jaki PiS sprawuje władzę, wymusza opowiedzenie się po jednej ze stron w stopniu, z jakim nie mieliśmy do czynienia po 1989 r. Do czego ta sytuacja prowadzi?

Pożegnanie z narodem

Migalski odrzuca „złudzenie”, że naród jako taki w ogóle istnieje. Zajmuje się nim jako czymś, co „żyje tylko w umysłach ludzi, którzy roją sobie, że są jego członkami”

Nowa dynamika w obozie władzy

Prezydent nie tylko zdobył się na podmiotowość, ale też zorientował się, że ze strony PiS każda obietnica i każdy kompromis są tylko pozorem. Układać się z takim prezydentem będzie bardzo trudno

W poszukiwaniu elit percepcyjnych

Czy roli odchudzonego i inteligentniejszego RCSS nie mogłaby pełnić jakaś konfederacja ambitnych mediów, internetowych think tanków, korzystająca ze wsparcia byłych polityków? Czy nie mogłaby tej roli pełnić jakaś prosta publiczna ankieta organizowana wspólnie przez ośrodki o różnych politycznych i ideowych sympatiach?

Kontrofensywa samorządności

Warto przestać myśleć o samorządzie terytorialnym jak o trochę poważniejszej polityce osiedlowej, która dotyczy spraw mało ważnych i w gruncie rzeczy apolitycznych

Ostatnia taka prawica

Takiej centroprawicy, jak AWS – różnorodnej, bogatej w osobowości i pomysły, zdolnej do współpracy z liberałami z UW i, gdy trzeba, ludowcami z PSL, po prostu już nie będzie