Nie masz czasu na zapoznanie się z całością artykułu? Wystarczy, że klikniesz ikonę „oznacz artykuł do przeczytania później”. Wszystkie zapisane publikacje znajdziesz w profilu czytelnika

Dlaczego od 1989 r. nie rozwiązaliśmy problemu mieszkaniowego?

Czy Polska to mieszkaniowy Hongkong czy Berlin? Czy należy wspierać zakup mieszkania na własność czy wynajem? Czemu nie udaje się w Polsce polityka mieszkaniowa? Jak można ocenić pomysły „Polskiego Ładu” w tym zakresie? Zapraszamy do lektury raportu z seminarium eksperckiego NK

Zapraszamy do lektury seminarium eksperckiego „Nowej Konfederacji”, dotyczącego polityki mieszkaniowej we współczesnej Polsce. Seminarium odbyło się 31.03.2021 i objęło następujące tematy:

  • Polski Hongkong czy Berlin? Diagnoza obecnej sytuacji w polskim mieszkalnictwie.
  • Dotychczasowe programy mieszkaniowe – wsparcie mieszkańców czy deweloperów?
  • Na własność czy na wynajem? Rekomendacje dla skutecznej polityki mieszkaniowej.

W związku z tym, że po seminarium rząd ogłosił nowe działania na rzecz mieszkalnictwa w ramach „Polskiego Ładu”, eksperci zostali poproszeni o wypowiedzi na ich temat, które przedstawione są w ostatnim rozdziale (w niektórych przypadkach wykorzystano inne źródła).

W seminarium uczestniczyli: dr Michał Beim, dr Adam Czerniak, dr Michał Domińczak, Joanna Erbel, Piotr Kobus, prof. Maciej Kowalewski i Jarema Piekutowski.

  • „Sytuację po transformacji ustrojowej można opisać jako „dryf instytucjonalny”. Polityka mieszkaniowa była nakierowywana na bieżące potrzeby wyborców, jak również tego, co można pokazać sondażach jako sukces. Zaniedbano natomiast budowanie odpowiedniego aparatu regulującego te sprawy” (dr Adam Czerniak)
  • „W większych miastach cena mieszkań jest na tyle wysoka, że nie każdą rodzinę z dziećmi stać na kupno nieruchomości. Obniżanie kosztów utrzymania mieszkania z reguły wypycha potencjalnych mieszkańców poza sferę miejską” (Piotr Kobus)
  • „Wizerunek TBS-ów kojarzył się raczej z interwencją socjalną (chociaż de facto nią nie był), nie mógł więc w masowej skali zaspokoić potrzeb mieszkaniowych średniozamożnych” (prof. Maciej Kowalewski)
  • „To, czego nam potrzeba, to rozpatrywanie polityki mieszkaniowej w kontekście polityki zatrudnienia”  (Joanna Erbel)
  • „(Gwarantowanie kredytów w ramach Polskiego Ładu) Bez istotnej stymulacji podaży, a podaży terenów budowlanych w szczególności, wpłynie dodatkowo na nadmuchiwanie bańki spekulacyjnej, a więc dalszy, sztuczny wzrost cen mieszkań w Polsce” (dr Michał Domińczak)
  • „Powinniśmy raczej dążyć do tworzenia dzielnic kompletnych i wielofunkcyjnych, czyli takich, w których można znaleźć zarówno miejsca zamieszkania, jak i lokacje możliwe do użytkowania jako siedziby firm, projekty biznesowe albo biura” (dr Michał Beim)

 

Seminaria eksperckie NK mają charakter zamknięty. Ich celem jest analiza bieżącej sytuacji w obszarach ważnych dla państwa (np. transport publiczny, polityka społeczna, rynek pracy, edukacja, obronność, polityka zagraniczna) oraz wykreowanie pomysłów na analizy, ekspertyzy, raporty, debaty i wydarzenia, a także rekomendacji do polityk publicznych.

 

POBIERZ RAPORT “DLACZEGO OD 1989 R. NIE ROZWIĄZALIŚMY PROBLEMU MIESZKANIOWEGO?”

Świat intelektualny – od uniwersytetów po media – nie nadąża dziś za gwałtownymi przemianami rzeczywistości politycznej, gospodarczej i społecznej, opisując je za pomocą kategorii z poprzednich epok. To zasadniczo obniża jakość rządzenia, które musi rozstrzygać dylematy przy użyciu wiedzy dostępnej w danej chwili. Deficyt tej ostatniej zwiększa ryzyko decyzji błędnych lub wręcz katastrofalnych, jak również – dominacji fałszywych ideologii. Polski dotyczy to w stopniu szczególnym, ze względu na trudne położenie geopolityczne i słabość intelektualną (uniwersytetów, mediów, think tanków).

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz