Kup prenumeratę i czytaj NK

Michał Zabdyr-Jamróz

pracownik Instytutu Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Absolwent politologii i doktorant Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Autor 19 publikacji naukowych i ponad 30 popularnonaukowych. Wykładowca gościnny Uniwersytetu Kopenhaskiego i stały współpracownik Europejskiego Obserwatorium Polityk i Systemów Zdrowotnych w Brukseli. Autor raportów w projektach Ministerstwa Zdrowia (ocena skutków zdrowotnych w planowaniu przestrzennym) oraz Komisji Europejskiej (instytucjonalna analiza europejskich polityk promocji zdrowia dla osób starszych). Prowadził badania m.in. na Uniwersałach Maastrich, Harvarda, Canberry i w archiwach Parlamentu Zjednoczonego Królestw. Naukowo zajmuje się polityką zdrowotną, systemami zdrowotnymi i ich filozoficznymi podstawami, a także historią parlamentaryzmu i historią instytucjonalnych gwarancji praw pacjenta. W ramach doktoratu opracowuje model wdrażania metod demokracji deliberatywnej w politykach zdrowotnych.

Publikacje autora