UNIA EUROPEJSKA W KRYZYSIE EGZYSTENCJALNYM?

Aktualności,

Streszczenie raportu prof. Bogdana Góralczyka

 • Dalsze trwanie w marazmie może doprowadzić do chaosu i rozpadu Unii.
 • Brexit, wybór Donalda Trumpa i fala buntu przeciw globalizacji oraz dominacji rynków były ciosem w fundamenty Unii Europejskiej.
 • Raport prof. Bogdana Góralczyka, politologa, sinologa, dyrektora Centrum Europejskiego UW przedstawia diagnozę i możliwe drogi wychodzenia z unijnego kryzysu.

Wiele wskazuje na to, że ostateczne rozwiązanie będzie wyborem między „unią wielu prędkości”, forsowaną przez Niemcy i „twardym jądrem” forsowanym przez Francję

 • Część polityków chce wzmocnić i przyśpieszyć integrację Unii ( E. Macron, J.-C. Juncker) – zakładają wspólny budżet, wspólne podatki, wspólną armię; Macron stawia też na przeciwstawienie się nacjonalizmom i obronę gospodarki przed USA i Chinami.Najbardziej niebezpieczne dla Polski wizje mówią o „Europie dwóch prędkości” z  „twardym jądrem” (wizja promowana przez Francję i Macrona): w „twardym jądrze” znalazłyby się Francja, Niemcy, Włochy i Hiszpania, natomiast Polska – na pewno nie.
 • Inni politycy są zwolennikami ostrożnej integracji (np. D. Tusk) – wg ich wizji, należy wspólnotę budować powoli i stopniowo, nie tworzyć póki co wspólnego budżetu i silnej jedności politycznej.Angela Merkel jest zwolenniczką „Unii wielu prędkości”, w której każde państwo integruje się z UE w swoim tempie, przyjmowane są tylko te wspólne inicjatywy, które wszyscy mogą zaakceptować.
 • W obecnym kryzysie kluczowa jest rola Niemiec, dlatego dla Polski korzystna jest raczej współpraca z Niemcami niż konflikt.

Gdy patrzymy na Unię Europejską, wyłania się przed nami obraz organizmu w stanie gorączki i wewnętrznego rozedrgania; organizmu, który wymaga natychmiastowej kuracji

 • Tymczasem w Europie nasilają się tendencje do buntu:
  • Kryzys w Grecji wskazał na trudności w strefie euro, brak kontroli nad walutą niewystarczające respektowanie interesów państw członkowskich przez Europejski Bank Centralny.
  • Grupa Wyszehradzka twardo sprzeciwia się napływowi imigrantów, dlatego E.Macron jako alternatywę dla niej wspiera „Trójkąt Sławkowski” (Austria, Czechy, Słowacja).
  • Węgry podważają podstawowe wartości Unii przez otwarcie na Wschód i „nieliberalną demokrację”.

 

Przeczytaj cały raport