Newsletter

Stefan Sękowski recenzuje “Przyszłość wolności” Fareeda Zakarii

Stefan Sękowski recenzuje “Przyszłość wolności” Fareeda Zakarii

“Wiele rozwiązań, które są promowane przez “nieliberalnych demokratów”, jest szkodliwych dla państwa i jednostek. Jednak nie da się tego zmienić dopóty, dopóki elity nie odzyskają zaufania obywateli” – pisze w recenzji książki “Przyszłość wolności” Fareeda Zakarii w “Do Rzeczy” nasz wicedyrektor Stefan Sękowski https://dorzeczy.pl/swiat/65982/Demokracja-kontra-wolnosc.html