Newsletter

Radziejewski o budżecie UE: akcent na południe jest ewidentny. Powinniśmy umieć się z tym zmierzyć.

Radziejewski o budżecie UE: akcent na południe jest ewidentny. Powinniśmy umieć się z tym zmierzyć.

“Elity zachodnioeuropejskie mają poczucie, że były hojne w stosunku do krajów postkomunistycznych. Kraje południowe były obdarzane ostatnio dużo mniejszą hojnością i są tam coraz większe problemy, ale jednocześnie eurosceptycyzm jest tam względnie słaby. Kraje postkomunistyczne środkowej Europy, bądąc największymi beneficjentami funduszy strukturalnych ostatnich lat, jednocześnie, przede wszystkim Węgry, ostatnio dołączyła na mniejszą skalę ale wyraziście Polska, negują podstawowe wartości europejskie: liberalizm, praworządność, demokrację liberalną itd. Więc kalkulacja jest taka: “Nie opłaca nam się dalej hojnie finansować tych niewdzięczników. Prześlijmy to do wdzięczniejszych, a jednocześnie mających dla nas większe znaczenie.” Jeżeli nastąpi wyjście Litwy czy Słowacji to jest to znacznie mniejszy koszt z punktu widzenia Francji czy Niemiec niż wyjście Włoch. WIęc Włochy, Hiszpania, Grecja – to jest ten kierunek. Na ile słuszny to już inna dyskusja, ale akcent na południe jest ewidentny. Powinniśmy umieć się z tym zmierzyć.” – tak propozycję nowego budżetu UE skomentował Bartłomiej Radziejewski w Polskim Radiu 24

Całej audycji można wysłuchać pod adresem: https://www.polskieradio.pl/130/4503/Artykul/2137420,Nowy-budzet-UE-Polska-moze-dostac-o-20-proc-srodkow-mniej-z-Polityki-Spojnosci