Kup prenumeratę i czytaj NK

“Pogoda dla populistów” – debata Kasia, Majmurek, Radziejewski

Aktualności,

Szef NK, Bartłomiej Radziejewksi wziął udział w debacie organizowanej przez kwartalnik “Więź” dotyczącej narastającego populizmu. W debacie udział wzięli również Katarzyna Kasia i Jakub Majmurek.

“Moim zdaniem, odpowiedź na pytanie o przyczyny narastania populizmu jest prosta. Słusznie redaktor Majmurek wskazał na kryzys dotychczasowych partii politycznych, ale to nie wystarcza. Gdyby chodziło tylko o kryzys dotychczasowego modelu partyjnego, wystarczyłoby ten model przekształcić. Tymczasem problem jest poważniejszy.

Chodzi o głęboki kryzys kultury liberalnej, dominującej kultury politycznej świata zachodniego. Od drugiej połowy XX wieku liberalizm ewoluował w kierunku, który nazywam turboliberalizmem, przez analogię do turbokapitalizmu Edwarda Luttwaka. To zwulgaryzowana wersja dawnego liberalizmu polegająca przede wszystkim na pysze związanej z tym, że liberałowie wygrali na wszystkich frontach. W tej perspektywie spory przełomu XX/XXI wieku jawiły się jako spory między liberalną lewicą, liberalną prawicą i jeszcze bardziej liberalnym centrum. Wszyscy przesiąkli kulturą liberalną, wszyscy zgodzili się na pewien model globalizacji i ograniczonej redystrybucji.

W tym układzie pojawiały się oczywiście wcale liczne głosy niezgody, ale dominowało przekonanie – poparte Fukuyamowską pychą końca historii – że oto już alternatywne modele nie mają szans, więc idziemy w stronę praktycznej uniwersalizacji liberalnej demokracji w skali planetarnej. Konstatacja było prosta: po co zatem dopuszczać innych?”