Nie masz czasu na zapoznanie się z całością artykułu? Wystarczy, że klikniesz ikonę „oznacz artykuł do przeczytania później”. Wszystkie zapisane publikacje znajdziesz w profilu czytelnika

A new Bipolar Order? / Nowy bipolarny ład? – Tunsjø, Bartosiak, Speck, Radziejewski

[English version below]

Czy obserwujemy tworzenie się nowego porządku dwubiegunowego? W którym kierunku zmierza rywalizacja między USA i Chinami? Czy zbliżamy się do ograniczonej wojny morskiej w Azji Wschodniej? Jaką rolę może odegrać w tym konflikcie Europa (UE)?

Nad tymi kwestiami dyskutowali prof. Øystein Tunsjø (profesor Norweskiego Instytutu Studiów Obronnych), dr Jacek Bartosiak (prezes i założyciel Strategy&Future), dr Ulrich Speck (senior visiting fellow w German Marshall Fund Office) oraz Bartłomiej Radziejewski (dyrektor i założyciel “Nowej Konfederacji” ). Debatę poprowadził Michał Baranowski – dyrektor biura GMF w Warszawie.

Debata odbyła się 10 grudnia 2019 r. w “Marzycielach i Rzemieślnikach” w Warszawie.

Wydarzenie zostało sfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego 2018-2030.

[English version]

Are we observing the creation of a new bipolar order? In which direction is the rivalry between the USA and China going? Are we closer to a limited maritime war in the East Asia? What role may Europe (the EU) play in this conflict?

These issues were discussed by prof. Øystein Tunsjø (Professor at the Norwegian Institute for Defence Studies), Jacek Bartosiak (CEO and founder of Strategy&Future), Ulrich Speck  (senior visiting fellow at the German Marshall Fund Berlin Office), Bartłomiej Radziejewski (director and founder of “Nowa Konfederacja” Thinkzine). The debate was moderated by Michał Baranowski – director of GMF’s Warsaw office.

The debate took place on the 10th of December 2019 at “Dreamers and Craftsmen. House of Social Innovations” in Warsaw.

The event was financed by the National Freedom Institute – Centre for Civil Society Development from the funds of The Civil Society Organisations Development Programme 2018-2030.

 

Świat intelektualny – od uniwersytetów po media – nie nadąża dziś za gwałtownymi przemianami rzeczywistości politycznej, gospodarczej i społecznej, opisując je za pomocą kategorii z poprzednich epok. To zasadniczo obniża jakość rządzenia, które musi rozstrzygać dylematy przy użyciu wiedzy dostępnej w danej chwili. Deficyt tej ostatniej zwiększa ryzyko decyzji błędnych lub wręcz katastrofalnych, jak również – dominacji fałszywych ideologii. Polski dotyczy to w stopniu szczególnym, ze względu na trudne położenie geopolityczne i słabość intelektualną (uniwersytetów, mediów, think tanków).

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz