Wykład Jacka Bartosiaka na londyńskim King’s College

Aktualności,

Zapraszamy do wysłuchania wykładu stałego współpracownika NK, Jacka Bartosiaka, zorganizowanego na londyńskim King’s Collage na temat geopolityki Europy, Brexitu i Międzymorza. (wykład w języku angielskim)