Piekutowski w „O wszystkim z kulturą”: Kościołem jesteśmy wszyscy

Aktualności,

Należy także zwrócić uwagę na odwrotną drogę informacji, tj. do ludu (jeżeli Kościół podzielimy na lud i kapłanów) informacje dotyczące ustaleń najwyższych kręgów Kościoła docierają szybciej. Kapłani i najwyższe kręgi kapłanów nie mogą już być oderwani od tego, co się dzieje i co lud ten myśli. Nie chodzi wyłącznie o aggiornamento, czyli o odczytywanie znaków czasu i dostosowywanie się do współczesnego świata, a o to, czy poważnie traktujemy fakt, że Kościołem jesteśmy wszyscy, a nie tylko kapłani. Mówi się, że lud Boży, nie tylko duchowni, ma coś takiego jak sensus fidei, czyli wyczucie wiary. To, co ludzie mówią, z czym przychodzą, to, co im w Kościele instytucjonalnym nie odpowiada; te momenty, w których zachodzi pęknięcie wiary, gdy ludzie są oddzielni od kapłanów – są to bardzo istotne kwestie. Media społecznościowe pozwalają na szybszy obieg informacji i już nie może być tak, że duchowieństwo jest oderwane od ludu i nie wie, co się wśród ludzi dzieje. Myślę, że jest to jeden z napędów tzw. rewolucji – powiedział Jarema Piekutowski w audycji „O wszystkim z kulturą”

Wraz z upływem czasu jesteśmy w stanie coraz lepiej rozumieć Ewangelię. W tym momencie mówię jako katolik i człowiek wierzący – wierzę w to, że właśnie na tym polega interakcja między Kościołem a Bogiem i z czasem zaczynamy po prostu rozumieć, a nie zawsze trzymać się tego, co było kiedyś – dodał Piekutowski

Link do audycji