Newsletter

Jarema Piekutowski na XI Zjeździe Gnieżnieńskim

Jarema Piekutowski na XI Zjeździe Gnieżnieńskim

Podczas XI Zjazdu Gnieźnieńskiego szef działu społecznego NK Jarema Piekutowski prowadził dyskusję “Czy naprawdę na pierwszym miejscu? Osoby z niepełnosprawnościami w Kościele i społeczeństwie” z udziałem dr Agnieszka Dudzińska, Maria Libura, s. Elizy Myk OP i dr Anny Maliszewskiej.

Link do relacji z dyskusji