Debata NK: Jak uzdrowić rynek pracy w Polsce?

Aktualności,

Sytuacja na rynku pracy zmieniła się radykalnie, i o ile niedawno największymi problemami były brak miejsc pracy i ich niestabilność, o tyle dziś coraz częściej jest to niska jakość miejsc pracy (przede wszystkim niskie wynagrodzenia), i problemy w relacjach między pracodawcą a pracownikiem.

Jak uzdrowić rynek pracy w Polsce? Ja jednocześnie dać pracodawcy i pracownikowi poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji? Jak wprowadzić idee flexicurity? Jak poprawić jakość dialogu społecznego w Polsce? Na te pytanie odpowiedzi szukać będą nasi goście:

– Marcelina Zawisza (Razem)
– prof. Robert Gwiazdowski (WEI)
– Jarema Piekutowski (Nowa Konfederacja)
– Piotr Arak (Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur – Państwowy Instytut Badawczy)

Partnerem merytorycznym debaty jest Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur – Państwowy Instytut Badawczy

Debata odbędzie się 29 maja o godzinie 18 w Domu Innowacji Społecznych “Marzyciele i Rzemieślnicy”

III piętro Domu Towarowego Bracia Jabłkowscy

Bracka 25, 00-028 Warszawa

Zapraszamy!