Debata NK: “Globalizacja- koniec czy nowy początek?”

Aktualności,

Czy globalizacja ma przyszłość? Czy należy przywrócić ją polityce? Jakie jest miejsce państwa w procesie globalizacji? Czy Polską powinna płynąć w nurcie globalizmu czy raczej skupić się na interesach lokalnych? Na te pytania odpowiedzi szukać będą nasi goście:

– prof. Andrzej Zybertowicz (Kancelaria Prezydenta RP)
– Marek Tatała (Forum Obywatelskiego Rozwoju)
– Stefan Sękowski (Nowa Konfederacja)
– Bogusław Bławat (Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur – Państwowy Instytut Badawczy)
– Olaf Osica (Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości)

Partnerem merytorycznym debaty jest Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur – Państwowy Instytut Badawczy . Debata odbędzie się 20 czerwca o g. 18 w Domu Innowacji Społecznych “Marzyciele i Rzemieślnicy”.

Serdecznie zapraszamy !