Debata NK: “Cyfrowy despotyzm” (15.04, godz. 17)

Aktualności,

Kiedy: 15 kwietnia, godz. 17

Gdzie: Świetlica Wolności, ul. Nowy Świat 6/12, butik C, Warszawa

Jak nowe technologie wpływają na nasze życie społeczne? Czy cyfrowa rewolucja, rozwój sztucznej inteligencji i Big Data prowadzą nas do społeczeństwa nadzoru? Co zrobić z Internetem, który staje się narzędziem kontroli i wpływu? Czy obecne tempo zmian przekracza już ludzkie zdolności przetwarzania informacji?

Nad perspektywą cyfrowego despotyzmu dyskutować będą nasi Goście, w tym autorzy tekstów do bieżącego numeru “Nowej Konfederacji”:

dr Maciej Gurtowski – socjolog, ekspert ds. bezpieczeństwa wewnętrznego, pracownik Instytutu Socjologii UMK w Toruniu, stały współpracownik „Nowej Konfederacji”. Współautor książki „Samobójstwo Oświecenia? Jak neuronauka i nowe technologie pustoszą ludzki świat” (2016);

Krzysztof Izdebski – członek zarządu i dyrektor programowy Fundacji ePaństwo. Prawnik specjalizujący się w polskich i zagranicznych aspektach dostępu do informacji publicznej, ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego oraz nowych technologii;

Robert Kroplewski – pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. społeczeństwa informacyjnego. Specjalizuje się w zagadnieniach nowych mediów, społeczeństwa informacyjnego, interaktywności w komunikacji społecznej, ochronie prywatności i w prawie do informacji, jak również regulacji i deregulacji rynku mediów i telekomunikacji.

Natalia Mileszyk prawniczka i specjalistka ds. polityk publicznych. Zajmuje się prawami cyfrowymi, reformą prawa autorskiego oraz otwartością. Pracuje dla Fundacji Centrum Cyfrowe, gdzie analizuje i komentuje społeczny wymiar technologii. Aktywna działaczka na rzecz reformy prawa autorskiego w Europie w Stowarzyszeniu Communia oraz Creative Commons Polska.

Debatę poprowadzi Filip Golebiewski – socjolog, pomysłodawca i prezes zarządu Instytut Dyskursu i Dialogu. Twórca innowacji społecznych, pomysłodawca gier planszowych oraz aplikacji on-line.

Zapraszamy serdecznie do udziału w debacie!

Partnerami debaty są Google (Partner Wspierający), Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Warsaw Enterprise Institute