“Z centrum świata” – zapowiedź cyklu artykułów podsumowujących wydarzenia w Azji

Aktualności,

W XX wieku to europejskie i amerykańskie kryzysy i konflikty, idee i wynalazki miały decydujący wpływ na świat. Obecnie staje się on coraz bardziej wielobiegunowy, a coraz więcej jego centrów znajduje się na olbrzymim kontynencie, który widzieli Europejczycy, patrząc na Wschód.

Dostrzegając wagę tematu i wynikającą z niej potrzebę opisywania przemian na kontynencie, który ma coraz większy wpływ na otaczającą nas rzeczywistość, co miesiąc dostarczymy Wam artykuł, w którym przyjrzymy się najważniejszym wydarzeniom w Azji. Spróbujemy osadzić je w kontekście długofalowych procesów, nadających kierunek azjatyckich transformacji, dzięki czemu łatwiejsze stanie się uchwycenie tego, dokąd zmierzają Azjaci, dokąd zmierza świat, a w konsekwencji dokąd zmierzamy i my.

Z radością informujemy, że cykl “Z centrum świata” poprowadzi dr Krzysztof Zalewski – współzałożyciel Instytutu Boyma, redaktor „Tygodnia w Azji” i „Azjatech”. Ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich w Warszawie (2009), doradca marszałka Sejmu RP (2009-2010), pracownik Biura Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezydenta RP (2010-2014) oraz Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (2014-2016).

Zapraszamy do lektury pierwszego artykułu z cyklu już wkrótce!