Newsletter

INTERNETOWY TYGODNIK IDEI, NR 12 (24)/2014, 20–26 MARCA, CENA: 0 ZŁ

Państwo polskie wyrzekło się Polonii

Nie prowadzimy żadnej polityki wobec 20-milionowej diaspory rozsianej po całym świecie. Najgorzej jest na Wschodzie. Bycie Polakiem na Białorusi czy Ukrainie nic nie daje i do niczego nie prowadzi

Kac po Krymie

Świecka wiara w pokojowy kres dziejów zderzyła się z realną historią. Umiera złudna wizja polityki uprawianej w naszym regionie bez użycia siły militarnej

Miesięcznik Nowa Konfederacja

Zobacz wszystkie