Kup prenumeratę i czytaj NK

„NK” w „Uważam Rze”, Polsat News i „Gazecie Polskiej Codziennie”

Aktualności,

Start naszego tygodnika odnotował na str. 14 tygodnik „Uważam Rze” z 14 października. Tego samego dnia redaktor „NK” Krzysztof Bosak był gościem Polsat News. Z kolei 15 października w „Gazecie Polskiej Codziennie” ukazał się wywiad z redaktorem naczelnym „Nowej Konfederacji” Bartłomiejem Radziejewskim. W rozmowie z Dawidem Wildsteinem wyjaśniał on sens powstania i specyfikę internetowego tygodnika idei.