Nie masz czasu na zapoznanie się z całością artykułu?
Wystarczy, że klikniesz ikonę „oznacz artykuł do przeczytania później”. Wszystkie zapisane publikacje znajdziesz w profilu czytelnika

Geopolityczna gra mocarstw

Serdecznie zapraszamy na III edycję cyklu konferencji „Geopolityczna gra mocarstw” pt. Wyzwania dla budowy spójnego europejskiego systemu bezpieczeństwa, której partnerem medialnym jest Nowa Konfederacja.

Prelegenci:
• Generał Waldemar Skrzypczak: Dowódca Wojsk Lądowych RP w latach 2006-2009
• Pułkownik Grzegorz Małecki: Szef Agencji Wywiadu w latach 2015-2016
• Doktor Leszek Sykulski: Wybitny polski geopolityk, Założyciel Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, Redaktor naczelny portalu Geopolityka.net.
• Pułkownik Mariusz Rukat: Były pracownik analityczny MON w zakresie współpracy polityczno-wojskowej resortu obrony narodowej oraz polskich Sił Zbrojnych zagranicą
• Doktor Tomasz Mika: Ekonomista, specjalista w dziedzinie finansów i stosunków międzynarodowych, dyrektor finansowy, biegły rewident

Świat jednobiegunowej chwili pod hegemonią Stanów Zjednoczonych jest znacząco kwestionowany. Pozycja hegemona jako gwaranta swobody żeglugi, dostarczyciela dóbr publicznych i gwaranta bezpieczeństwa przechodzi serię kryzysów strukturalnych. Obecny system międzynarodowy jest stworzony przez Stany Zjednoczone na bazie rewolucji przemysłowej. Aktualny model globalizacji nie chroni interesów strategicznych Stanów Zjednoczonych. Beneficjentami systemu gospodarczego nie jest gwarant bezpieczeństwa handlu, jakim są Stany Zjednoczone, a kraje eksportujące towary, czyli Niemcy (szerzej Unia Europejska) oraz Chiny. Baza przemysłowa państwa jest bowiem kluczowa dla budowy potęgi na arenie międzynarodowej, a Stany Zjednoczone rozumieją, że słabną. Poprzez globalizację i rewolucję informatyczną najbogatsze państwa rozpoczynają walkę nie tylko o terytorium czy o zasoby, a o morale ludzi w krajach sąsiednich, wrogich lub sojuszniczych i zaczynają przekonywać ich społeczeństwo do swoich racji.

Powstała tzw. koalicja balansująca hegemona, składająca się z państw rozwijających się, posiadających znacznie większy potencjał rozwoju niż Stany Zjednoczone oraz bardzo silną bazę przemysłową. Powstaje zasadnicze pytania o kierunek rozwoju Unii Europejskiej:
– Kto i w jaki sposób będzie gwarantować bezpieczeństwo militarne?
– Jakie są sposoby zapewnienia dostaw surowców energetycznych?
– Jak powinna kształtować się europejska dyplomacja w stosunku do nowych zagrożeń?
– Czy należy zacieśniać więzi pomiędzy państwami i budować spójny blok polityczno-militarny?
– W jaki sposób korzystać ze współpracy z koalicją balansującą hegemona bez narażania się na sankcje z jego strony w procesie policentryzacji świata?
– Jaki wpływ ma na Europę instrumenty tzw. wojny hybrydowej?
– Jakie są perspektywy rozwoju ekonomicznego dla Europy w dynamicznie zmieniającym się świecie?

Europa staje przed wieloma dylematami rozwoju w każdym aspekcie: politycznym, militarnym, cybernetycznym, gospodarczym i energetycznym. Prelegenci będą poruszać kwestie w jaki sposób powyższe aspekty wpływają na przyszłość Polski. Konferencja przebiegnie pod hasłem: Wyzwania dla budowy spójnego europejskiego systemu bezpieczeństwa.

Świat intelektualny – od uniwersytetów po media – nie nadąża dziś za gwałtownymi przemianami rzeczywistości politycznej, gospodarczej i społecznej, opisując je za pomocą kategorii z poprzednich epok. To zasadniczo obniża jakość rządzenia, które musi rozstrzygać dylematy przy użyciu wiedzy dostępnej w danej chwili. Deficyt tej ostatniej zwiększa ryzyko decyzji błędnych lub wręcz katastrofalnych, jak również – dominacji fałszywych ideologii. Polski dotyczy to w stopniu szczególnym, ze względu na trudne położenie geopolityczne i słabość intelektualną (uniwersytetów, mediów, think tanków).

Nasi Patroni wsparli nas dotąd kwotą:
9 703 / 26 000 zł (cel miesięczny)

37.32 %
Wspieraj NK Dołącz

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz

Zarejestruj się i zapisz się do newslettera, aby otrzymać wszystkie treści za darmo