Piotr Mazur

sekretarz TG Sokół w Lublinie, wiceprezes okręgu lubelskiego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, szef sądu honorowego ZŻNSZ, działacz społeczny, asystent społeczny posła Tomasza Rzymkowskiego, członek redakcji kwartalnika „Cywilizacja"

Publikacje autora