Kup prenumeratę i czytaj NK

Michał Łuczewski

Socjolog i psycholog, pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Członek redakcji pisma „44 / Czterdzieści i Cztery”. Publikował m.in. w „Rzeczpospolitej”, „Arcanach”, „Wprost”, „Znaku” i „Frondzie”, stypendysta Fulbrighta (Columbia University), współpracownik „Teologii Politycznej”. Współautor kilku wydanych przez OMP książek, m.in. „Drogi do nowoczesności. Idea modernizacji w polskiej myśli politycznej” (2006), „Wolność i jej granice. Polskie dylematy” (2007), „Rzeczpospolita 1989–2009. Zwykłe państwo Polaków?” (2009) i „Władza w polskiej tradycji politycznej. Idee i praktyka” (2010).

Publikacje autora