Kamil Książek

Absolwent studiów licencjackich z historii na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, student administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zainteresowania naukowe: historia opozycji w okresie PRL (praca licencjacka nt. Konfederacji Polski Niepodległej), a także historia Ameryki Łacińskiej w XX w.

Publikacje autora