Katarzyna Kostecka

doktorantka na Wydziale Historycznym UW. Jej zainteresowaniami badawczymi są religia, mit i ich znaczenie w społeczeństwie starożytnej Grecji.

Publikacje autora