Kup prenumeratę i czytaj NK

Tomasz F. Krawczyk

W latach 2008-2010 najpierw asystent naukowy Komisji Zdrowia Sejmu RP, a później asystent naukowy ministrów Kancelarii Prezydenta RP. Współpracował przy opracowaniu kilkunastu wniosków do Trybunału Konstytucyjnego, współautor kilku projektów ustaw i kilkudziesięciu poprawek do projektów ustaw z zakresu systemu opieki zdrowotnej i polityki bezpieczeństwa. Od 2010 r. ekspert Centrum Europejskiego Natolin oraz redaktor merytoryczny periodyku "Nowa Europa. Przegląd Natoliński". Ekspert strony społecznej w tzw. Komisji Gowina Sejmu RP, powołanej do przygotowania zmian w Konstytucji RP w związku z przygotowaniem wejścia Polski do strefy euro. Autor, na zlecenie administracji państwowej, kilkunastu obszernych analiz i stanowisk z zakresu polityki instytucjonalnej Unii Europejskiej, prawa europejskiego i niemieckiej polityki europejskiej. Członek zespołu polsko-niemieckiego DGAP w Berlinie (Federalnego Towarzystwa Polityki Zagranicznej).

Publikacje autora