Kup prenumeratę i czytaj NK

Pierre Bourdieu

Pierre-Félix Bourdieu(1930–2002) – francuski socjolog. Profesor w Collège de France, później dyrektor Centre de Sociologie Européenne w École Pratique des Hautes Études et Sciences Sociales w Paryżu. Jeden z klasyków współczesnej socjologii. Twórca pojęć „przemoc symboliczna” i „kapitał kulturowy”. Propagator „antropologizującego” nurtu w socjologii. Bliski poststrukturalnemu marksizmowi podkreślał jednak zawsze różnice pomiędzy jego teorią a myślą marksistowską. Autor licznych książek i artykułów.

Publikacje autora