Maciej Zakrzewski

Politolog, adiunkt na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, pracownik krakowskiego Oddziału IPN. Zajmuje się historią polskiej myśli politycznej XIX i XX wieku, szczególnie nurtem konserwatywnym, Autor m.in. W obronie konstytucji. Myśl polityczna Henry'ego St. John Bolingbroke'a (2012). Ostatnio pod jego redakcją ukazała się praca zbiorowa: Między realizmem a apostazją narodową. Koncepcję polityki prorosyjskiej w polskiej myśli politycznej (2015).

Publikacje autora