Marek Kułakowski

Absolwent administracji na Uniwersytecie Wrocławskim, finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz studiów podyplomowych z zakresu podatków na Szkole Głównej Handlowej. Od grudnia 2012 do stycznia 2015 Przewodniczący Centrum Analiz Stowarzyszenia KoLiber. Aktualnie prezes Instytutu Przedsiębiorczości i Rozwoju współpracujący z posłem Jakubem Kuleszą. Obszary zainteresowań: ekonomia, finanse publiczne, bankowość centralna, teoria cykli koniunkturalnych oraz szeroko pojęta historia i polityka.

Publikacje autora