Maja Narbutt

Publicystka i reportażystka tygodnika „wSieci” i wPolityce.pl. Poprzednio związana z „Rzeczpospolitą”. Była korespondentką tej gazety na Litwie, specjalną wysłanniczką w rejony konfliktów wojennych na terenie dawnego Związku Radzieckiego i na Bałkanach. Za reportaże zagraniczne i krajowe kilkakrotnie nagrodzona przez SDP i nominowana do nagrody „Press”. Do 28 listopada 2012 r. publikowała w „Uważam Rze”.

Publikacje autora