prof. Leszek Marks

Profesor geologii, pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego oraz Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego

Publikacje autora