Krzysztof Rybiński

Absolwent Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych UW (doktorat z ekonomii w 1996 r.) W marcu 2009 r. obronił pracę habilitacyjną w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest autorem wielu prac naukowych na tematy ekonomiczne oraz licznych publikacji książkowych. Napisał kilkaset artykułów, które zostały opublikowane w pismach krajowych oraz w „The Wall Street Journal”, „Financial Times” i „The Economist”. W latach 1997–2004 pracował jako główny ekonomista w trzech bankach komercyjnych (ING, BZ WBK i BPH). W okresie 2004–2008 pełnił funkcję wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego, a w latach 2004–2005 był także członkiem reprezentującym NBP w Radzie UE ds. Ekonomicznych i Finansowych. W latach 2007–2008 był członkiem Komisji Nadzoru Finansowego i reprezentującym Polskę wicegubernatorem Banku Światowego. W okresie 2008–2010 partner w Ernst&Young Polska. Od 2010 r. jest profesorem i rektorem Uczelni Vistula w Warszawie, obecnie Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

Publikacje autora