Newsletter

Krzysztof Poradzisz

ekonomista i towaroznawca, od 2008 r. prowadzi własną działalność gospodarczą, zajmującą się doradztwem w zakresie zarządzania i pozyskiwania kapitału, autor kilkuset biznesplanów i kilkudziesięciu programów restrukturyzacji, autor kilku publikacji z zakresu Toyotaryzmu, obecnie w trakcie prac nad otwarciem przewodu doktorskiego z dysertacji pod tytułem „Zarządzanie produkcją wyrobów dla energetyki ukierunkowane na zapobieganie konieczności wyłączania procesów”

Publikacje autora

Pracownik prawdę Ci powie

Doświadczenia i obserwacje pracowników można świetnie wykorzystać do poprawy efektywności firm. Także tych, które mają strategiczne znaczenie dla naszej gospodarki