Konrad Szymański

W 1995 r. ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1993–1997 był ekspertem komisji samorządowej rady miasta Poznań. W latach 1997–1998 był pracownikiem Kancelarii Sejmu, a od 1999 do 2000 r. doradcą wicemarszałka Sejmu. W okresie 1999–2000 zasiadał w gabinecie politycznym ministra Kazimierza Marcinkiewicza (szefa gabinetu politycznego premiera Jerzego Buzka) w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Od 2000 do 2002 r. był redaktorem programowym TV Puls. W roku 2002 założył dwumiesięcznik „Międzynarodowy Przegląd Polityczny”, którego jest redaktorem naczelnym. 13 czerwca 2004 r. uzyskał mandat do Parlamentu Europejskiego z listy Prawa i Sprawiedliwości w województwie dolnośląskim.

Publikacje autora