Kazimierz Ujazdowski

Dr hab. nauk prawnych, historyk myśli politycznej, poseł do Parlamentu Europejskiego. Specjalizuje się w problematyce francuskiej. Wydał: „Geneza i tożsamość Konstytucji V Republiki Francuskiej” (OMP, 2013)

Publikacje autora