Filip Gołębiewski

Socjolog, szczególnie zainteresowany w socjologii prawa i analizie dyskursu publicznego, koordynator i moderator wielu projektów badawczych, zarówno o charakterze ilościowym jak i jakościowym, w tym także komercyjnych i społecznych. Specjalizuje się w prowadzeniu grup fokusowych. Związany z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, gdzie robi doktorat. Był sekretarzem Podyplomowego Studium Socjologii Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Obecnie jest dyrektorem programu Obywatelski Monitoring Sądów w Fundacji Court Watch Polska, która od 2010 zachęca zwykłych obywateli do obserwowania posiedzeń i rozpraw sądowych w całej Polsce.

Publikacje autora