George Yacoub

Orientalista, pracownik Katedry Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Publikacje autora