Cezary Błaszczyk

Doktor prawa, aplikant radcowski. W działalności naukowej zajmuje się amerykańskim klasycznym liberalizmem i libertarianizmem. W styczniu b.r. obronił z wyróżnieniem na WPiA UW pracę doktorską pt. „Ewolucja amerykańskiej doktryny liberalnej i jej libertariańska krytyka”

Publikacje autora