Kup prenumeratę i czytaj NK

Anne Muxel

Francuska socjolog, badacz w Krajowym Centrum Badań Naukowych (CNRS) – francuskim odpowiedniku Polskiej Akademii Nauk, członek redakcji Revue Française de Sociologie, autorka licznych książek o międzypokoleniowych różnicach i podobieństwach politycznych, m.in. „Mieć 20 lat w polityce (Avoir 20 ans en politique, 2010 r.) oraz „Absencjoniści, pierwsza partia europejska (Lesabstentionnistes: le premier partieuropéen, 2005 r.).

Publikacje autora