Newsletter

INTERNETOWY TYGODNIK IDEI, NR 25 (37)/2014, 19–25 CZERWCA, CENA: 0 ZŁ

Pałowanie polskiej świadomości trwa

Tracąc swoją podmiotowość, staliśmy się obiektem agresji oraz bolesnej inżynierii społecznej. Najgorszą operacją była ta, która rozpoczęła się 1 września 1939 r. i poniekąd jest kontynuowana

Czy zabić w sobie chłopa?

Zrobiliśmy wiele, żeby przemilczeć polską wieś, żeby ją „zniknąć” z przestrzeni publicznej. Argumentowano, że jeśli mamy się zmodernizować, musimy odciąć się od Polski plebejskiej

Miesięcznik Nowa Konfederacja

Zobacz wszystkie