Prof. dr hab. Michał Pietrzak

absolwent Wydziału Zarządzania UW, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW. Główne obszary zainteresowań: zarządzanie strategiczne, nowa ekonomia instytucjonalna, spółdzielczość, ekonomia branży, pomiar efektywności, zarządzanie wiedzą. Pracuje w Instytucie Ekonomii i Finansów SGGW. Kierownik Zakładu Ekonomiki Podmiotów Gospodarczych. Wiceprzewodniczący Komisji Rektorskiej ds. Rozwoju Uczelni. Przez kilkanaście lat kierownik studiów podyplomowych, w tym MBA. Członek Rady Naukowej Forum Myśli Instytucjonalnej. Współpracuje z praktyką gospodarczą i podmiotami sektora publicznego – jako autor ekspertyz oraz prowadząc projekty doradcze i szkolenia. Autor ponad 160 publikacji, w tym książki: Fenomen spółdzielni rolników. Pomiędzy rynkiem, hierarchią i klanem, CeDeWu, Warszawa 2019. michal_pietrzak@sggw.edu.pl

Publikacje autora